Antwerpen

Sinds vorig jaar ben ik lid van de Antwerpse gemeenteraad. Tot voor kort was het schoon verdiep van het stadhuis decor van deze maandelijkse vergadering. Momenteel vergaderen we in het Bernarduscentrum achter de Groenplaats.

De plaats van afspraak is misschien niet meer zo indrukwekkend, toch blijft de gemeenteraad het forum waar meerderheid en oppositie in Antwerpen met elkaar in debat treden.

Als huidig enig gemeenteraadslid (mijn fractiegenoot Claude Marinower zetelt in het college als schepen van Onderwijs) heb ik de taak de liberale lijn in de gemeenteraad te zetten, kritisch/constructief het beleid te volgen en nieuwe ideeën te lanceren.

En dat doe ik ook ten volle. Je vindt het overzicht van tussenkomsten op tal van thema’s in de nieuwssectie.

In onze stad wil ik als liberaal de bondgenoot zijn van onze inwoners, hen kansen bieden. Zodat zij zelf kunnen kiezen welk pad in het leven het juiste pad is. Dit is waarom ik aan politiek doe. Dat is waarom wij liberalen zijn. Wij willen meewerken aan een stad waar iedereen voldoende kansen heeft en niet náást elkaar maar mét elkaar leeft. De basis hiervoor, zeker in Antwerpen, is de liberale democratie en de seculiere samenleving. Er is in Antwerpen maar één gemeenschap en dat is de Antwerpse gemeenschap. Wij willen met de Antwerpse gemeenschap samen vooruit gaan.

Als liberaal sta ik voor vrijheid. En waar kan je sterker vrijheid beleven dan in de grootstad. Ik geloof in een mooie toekomst voor onze stad. Samen met de Antwerpenaar bouwen we de stad van de toekomst. Een stad voor onze kinderen.