OCMW 26 september 2018

Axel Polis in Wakker op Zondag (ATV) over schuldbemiddeling

Op zondag ging OCMW-ondervoorzitter Axel Polis in debat met Fons Duchateau (N-VA), Lise Vandecasteele (PVDA) en Güler Turan (SP.A)

Herbekijk het debat hier vanaf minuut 31:

Om de omvang van de schuldprobematiek van leefloonklanten te duiden is een analyse gemaakt. Klanten met betalingen aan derden – deurwaarders zijn klanten waar zichtbaar schuldproblematiek speelt. In een gedane steekproef van 50 klanten die bij deurwaarder Modero afbetalingen doen vanuit het leefloon bleek het gemiddeld openstaand bedrag €5.055,- te bedragen en was het totale openstaand bedrag €252.771,-. In het eerste kwartaal van 2018 zien we dat er 1.140 betalingen aan deurwaarders zijn gedaan bij  317 klanten voor een totaalbedrag van €49.054,-. Deurwaarder Modero neemt met 650 betalingen van deze 1.140 een groot gedeelte van de ontvangsten voor zijn rekening.

Deurwaarders zijn wettelijk erkende schuldbemiddelaars en nemen een bijzondere positie in tussen schuldenaar en schuldeiser maar hebben uiteraard ook steeds hun eigen belang om in inkomsten te voorzien door inning van de eigen prestaties alvorens inning van gelden van de schuldeiser bij de schuldenaar.

We willen voor onze klanten een duurzame oplossing voor de schuldproblematiek in de zin dat als de klant geen leefloon meer heeft de schuldproblematiek is ondergebracht bij een wettelijk erkende schuldbemiddelaar.